Welkom

U bent een hardwerkende zelfstandige die graag de handen uit de mouwen steekt en moeilijk nee zegt tegen nieuwe opportuniteiten? U bent gepassioneerd door uw kerntaak, maar u hebt een hekel aan de onvermijdelijke papierwinkel? Dan herkent u vast volgend scenario. Klanten krijgen steevast voorrang, waardoor een achterstand in de administratie zich snel opstapelt. U vindt er geen tijd meer voor – of u moet klanten, familie of vrienden door tijdgebrek teleurstellen.

In beide gevallen kunnen onze diensten u een flexibele en betaalbare oplossing bieden, door u de administratieve taken uit handen te nemen.


mijn diensten

Diensten :

fotoboekhouding

Opvolging klanten :

Wij verzorgen de uitgaande facturen, en volgen ook de betalingen van die facturen op. Al dan niet op basis van uw offerte, sturen wij – indien gewenst – voorschotfacturen voor en tijdens de uitvoering van uw werken, en eindfacturen na realisatie van uw werk. Wij volgen de betalingen van klanten nauwgezet, en zorgen na de eventuele vervaldag voor een aangepast aanmaningsbeheer. U kan op elk moment een overzicht opvragen van openstaande klanten, zodat u steeds weet waar u staat.

Opvolging leveranciers :

Deze dienst behelst zowel de controle als betaling van binnenkomende facturen. Hierbinnen zijn verschillende mogelijkheden, naargelang uw voorkeur. Kunnen de facturen snel betaald worden, zodat u van een korting-contant kan genieten? Worden de facturen betaald op de vervaldag, of wanneer de klant zelf betaald heeft? Of is betalen door omstandigheden moeilijk en wordt geopteerd voor een betalingsplan, in samenspraak met de leverancier? Alles kan, al vermijden we vanzelfsprekend onnodige intrest of boetes wegens een laattijdige betaling van btw of rsz.

Kostenbeheer :

Aan de hand van nacalculaties, margeberekening en een analyse van uw kosten en opbrengsten gaan we na in hoeverre we uw bedrijfsvoering kunnen optimaliseren.

Klassement :

Deze dienst houdt in dat u alle verzamelde post, facturen, formulieren en rekeninguitreksels periodiek aan ons bezorgt of door ons laat ophalen. Wij verwerken alles en bouwen een overzichtelijk klassement op, zodat ook de ordening van de administratie u niet langer van uw kerntaak afhoudt.

Andere :

Alle denkbare administratieve taken, gerelateerd aan uw onderneming, kunnen na onderling overleg eveneens aan ons worden uitbesteed

Contact :U wenst meer info?